Tom Mertin

Mařákova 4 · Praha 6 · +420 732 319 333 · tommertin@gmail.com

Jako psycholog a psychoterapeut se potkávám s lidmi v různých životních situacích. Každý se můžeme vlivem okolností i našich vnitřních pochodů dostat do bodu, ve kterém se necítíme dobře a potřebujeme podpořit. Věřím, že terapeutický kontakt má smysl, ať už člověk prožívá krizi, chce problémům předcházet anebo bere kontakt s odborníkem jako možnost růstu.


Co nabízím

  • Individuální psychoterapie
  • Psychologické poradenství
  • Psychoterapie pro anglicky a španělsky hovořící klienty
  • Psychologická podpora zaměstnanců (EAP)
  • Cena psychoterapie je standardně 1200 Kč za hodinu (platnost od 1. července 2022).
  • Platba probíhá bezhotovostně na bankovní účet na základě faktury, kterou vám pošlu na konci kalendářního měsíce.
  • Jsem zapojen do pilotního projektu VZP na podporu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory. V rámci tohoto projektu platí pravidla stanovená VZP.
  • Aktuálně (do září 2022) je kapacita pro nové klienty omezena.

Profesní životopis

Karlova univerzita v Praze

Mgr., PhDr. (FF)
Psychologie (specializace: Sociální psychologie, Klinická psychologie)

2003-2008
Bc. (FSV)
Mezinárodní teritoriální studia

2003-2007

IVGT

Systematický výcvik v gestalt psychoterapii

2010-2019

Centrum dohody, s.r.o.

Senior konzultant, kouč, psycholog
Přes dvanáct let pracuji jako poradce pro zaměstnance i manažery řady firem a organizací

2008 -

Poradna pro integraci, Sociální klinika

Psycholog, psychoterapeut
Kromě soukromé praxe spolupracuji s některými neziskovými organizacemi

2013 -
Free Web Hosting